Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Ak ste naším zákazníkom, zaregistrovaným užívateľom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Prosím zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov - GDPR.

Kto je správca?
Sme spoločnosť WEBSK s.r.o., so sídlom Kamenárska 15, Bratislava 821 04, IČO: 44131780, DIČ: SK2022590977, zapísaná vo verejnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel B, vložka 51952, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.akozarobitnainternete.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, ako dlho a za akým účelom.

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 903 424 644 alebo cez e-mail: info @ akozarobitnainternete.sk.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (zaslanie prístupov, založenie jedinečného používateľského účtu), k vašej jednoznačnej identifikácii a zároveň z bezpečnostných dôvodov, keď každý zákazník musí mať na stránkach www.akozarobitnainternete.sk vytvorený individuálny účet (členská sekcia).

Vedenie účtovníctva
Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail), na čo klikáte v našich e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše tematicky súvisiace novinky a ponuky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od posledného potvrdenia súhlasu. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre a informačné správy len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež tematicky príbuzné ponuky tretích strán alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketingové a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov, od udelenia posledného súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Vaše údaje, ktoré sme uviedli vyššie, môžeme ďalej spracúvať taktiež vtedy, ak nám dáte na to dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Používanie aplikácie nie je nikdy viazané na poskytnutie súhlasu. Ale môžeme Vám zaň ponúknuť nejaký bonus k používaniu aplikácie. Súhlas bude mať v takom prípade najčastejšie formu tickboxu, e-mailu alebo nám ho udelíte aktívnym krokom vyžadovaným v e-maile.

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok a reklamných prvkov považujeme ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby a obsah na webe.

Na našich webstránkach používame analytické štatistické nástroje google analytics a tiež reklamný systém google Adsense (Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov, Ako používa spoločnosť Google súbory cookie).

Naše webové stránky môžete prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v primeranej miere pomocou technológií, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta dostatočne ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:
SmartSelling a.s. - aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics, Adsense
Goblet & Jenever Economy s.r.o. - účtovná firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú vyžadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte k dispozícii rôzne práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info @ akozarobitnainternete.sk alebo cez kontaktný formulár.

Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k osobným údajom nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte že akékoľvek vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše údaje chybne, myslíte si že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositelnosť

Ak by ste chceli svoje údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej forme. K tomuto úkonu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 180 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady a faktúry počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články, produkty či relevantné ponuky naše ponuky alebo súvisiace ponuky tretích strán vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení akýchkoľvek záväzných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.