Prehlásenie o zodpovednosti a zárobkoch

Informácie a odporúčania obsiahnuté na tejto webstránke sú určené len na všeobecné a informačné účely a sú vytvorené na základe osobných skúseností autora a voľne dostupných informácií na internete. Obsah webstránky „www.akozarobitnainternete.sk“ poskytuje a prevádzkuje spoločnosť WEBSK s.r.o..Web stránky, ani prezentované elektronické knihy (e-book) nezaručujú dosiahnutie zárobku a sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby naša webstránka bola stále funkčná, dostupná a práca s ňou prebiehala bez problémov. Avšak negarantujeme, že sa nemôže stať, že kvôli technickým problémom mimo nášho dosahu, bude webové miesto dočasne nedostupné.

Na tomto webe sa môžu nachádzať internetové URL adresy webstránok tretích strán, ktoré nami nie sú riadené alebo kontrolované. Nerobíme žiaden špeciálny dohľad, záruku alebo kontrolu povahy, obsahu a dostupnosti týchto webstránok. Z toho, že sme takéto adresy (linky) na našu webstránku umiestnili, nutne nevyplýva, že tieto weby odporúčame alebo schvaľujeme názory, ktoré sú na nich vyjadrované.

Internetové podnikanie je jedna z mála oblastí v ktorej môže každý ovplyvniť výšku svojich zárobkov, ale nemôžeme garantovať, že peniaze zarobíte aj Vy. Môžeme ale potvrdiť to, že peniaze sa na internete zarábať dajú a aj naše príjmy sú generované podnikania cez internet.

Zárobky, ktoré sú uvedené na našej webstránke sú aktuálne a reálne zárobky dosiahnuté používaním princípov a techník obsiahnutých v našom infoprodukte. Reprezentujú však naše výsledky a majú slúžiť iba ako ukážka potenciálu internetového podnikania. Tieto údaje nemajú byť chápané ako sľub, alebo záruka zárobkov pre Vás.

Výška Vášho príjmu a úroveň úspechu v internetovom podnikaní závisí iba na Vás, Vašich nápadoch, vedomostiach, schopnostiach a od toho, koľko času a úsilia venujete vášmu internetovému podnikaniu. Keďže tieto faktory a možnosti sú u každého veľmi individuálne, nemôžeme Vám garantovať úspech, alebo konkrétnu úroveň dosiahnutého príjmu.

Tento produkt má iba informačný charakter a nejde o žiadny zaručený systém na bezpracné a rýchle zbohatnutie. Ako používateľ nášho info produktu ste sám zodpovedný/á za výsledky a reálne zárobky, ktoré použitím získaných informácií dosiahnete a plne zodpovedáte za svoje vlastné konanie.

Naša záruka pre klientov, ktorí si kúpia elektronickú knihu prostredníctvom týchto web stránok je, že ak pre nich nebudú obsiahnuté informácie dostatočne hodnotné, môžu do 30 dní od zakúpenia požiadať o vrátenie peňazí.

 

- Návrat na hlavnú stránku -