Prehlásenie o zodpovednosti a zárobkoch

Informácie a odporúčania obsiahnuté na tejto webstránke a v prezentovaných produktoch sú určené len na všeobecné a informačné účely a sú vytvorené na základe osobných skúseností autora a dostupných informácií na internete. Obsah webstránky „www.akozarobitnainternete.sk“ poskytuje a prevádzkuje spoločnosť WEBSK s.r.o.. Web stránky, ani prezentované produkty (e-book + osobné poradenstvo) nezaručujú dosiahnutie zárobku a sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby naša webstránka bola stále funkčná, dostupná a práca s ňou prebiehala bez problémov. Avšak negarantujeme, že sa nemôže stať, že kvôli technickým problémom mimo nášho dosahu, bude webové miesto dočasne nedostupné.

Na tomto webe a v informačných produktoch sa môžu nachádzať internetové URL adresy webstránok tretích strán, ktoré nami nie sú riadené alebo kontrolované. Nerobíme žiaden ďalší špeciálny dohľad, záruku alebo kontrolu povahy, obsahu a dostupnosti týchto webstránok. Z toho, že sme takéto adresy (linky) na našu webstránku umiestnili, nutne nevyplýva, že tieto weby bezvýhradne odporúčame alebo schvaľujeme názory, ktoré sú na nich publikované.

Internetové podnikanie je jedna z mála oblastí v ktorej môže každý ovplyvniť výšku svojich zárobkov, ale nemôžeme garantovať, že peniaze zarobíte aj Vy. Môžeme ale potvrdiť to, že peniaze sa na internete zarábať dajú a aj naše príjmy sú generované z podnikania cez internet.

Zárobky, ktoré sú uvedené na našej webstránke sú aktuálne a reálne zárobky dosiahnuté používaním princípov a techník obsiahnutých v našom produkte. Reprezentujú však naše výsledky a majú slúžiť iba ako ukážka potenciálu internetového podnikania. Tieto údaje nemajú byť chápané ako sľub, alebo záruka zárobkov pre Vás.

Výška Vášho príjmu a úroveň úspechu v internetovom podnikaní závisí iba na Vás, Vašich nápadoch, vedomostiach, schopnostiach a od toho, koľko času a úsilia venujete vášmu internetovému podnikaniu. Keďže tieto faktory a možnosti sú u každého veľmi individuálne, nemôžeme Vám garantovať úspech, alebo konkrétnu úroveň dosiahnutého príjmu.

Tento produkt má iba informačný a podporný charakter a nejde o žiadny zaručený systém na bezpracné a rýchle zbohatnutie. Ako používateľ nášho produktu ste sám zodpovedný/á za výsledky a reálne zárobky, ktoré použitím získaných informácií a návodov dosiahnete a plne zodpovedáte za svoje vlastné konanie.

Naša záruka pre klientov, ktorí si kúpia náš produkt prostredníctvom týchto web stránok je, že ak pre nich nebudú obsiahnuté informácie dostatočne hodnotné a užitočné, môžu do 30 dní od zakúpenia požiadať o vrátenie peňazí.

 

- Návrat na hlavnú stránku -